Brædstrup har en befolkning på 3.634 og et areal på 2,8 km2. Byen ligger ca. 20 km nordvest for Horsens i Det Midtjyske Søhøjland og tæt ved Gudenådalen.

Brædstrup, som tidligere var stationsby, afgrænses mod øst af Ring Skov og mod vest af Silkeborgvej, der leder den gennemkørende trafik uden om byen. Bryrupbanestien er etableret som en kombineret gang- og cykelsti på en del af det tidligere banetracé fra Horsens til Silkeborg. Den løber ind i Brædstrup fra øst, ved Parkvej og følger Jernbanegade mod vest, hvor den fanger Indre Ringvej og fortsætter ud af byen mod nord efter at have passeret Silkeborgvej ved Grædstrupvej.

Bymidten ligger ved Bredgade, der sammen med Nørregade og Søndergade var en del af den tidligere landevej mellem Horsens og Silkeborg. Her er der dagligvare- og specialbutikker, mens der er supermarkeder på Stationspladsen og i Søndergade. Bebyggelsen har stationsbypræg med to- og treetagers huse blandet med enfamilieshuse, der dominerer, jo længere man kommer fra bymidten.

De første årtier efter år 1900 bredte bebyggelsen sig øst og vest for Bredgade og langs Søndergade. Byens parcelhuskvarterer begyndte at blive anlagt i sidste del af 1900-tallet, mod sydøst ud til Ring Skov i 1960’erne, i området syd for Vestervangen primært i 1970’erne, i Sorgenfriområdet i 00’erne og senest ved Galgehøj i 2010’erne. I kvarteret vest for Østergårdsvej ligger der rækkehuse fra 1967‑70.

Det fremtidige boligbyggeri vil formentlig finde sted vest for Silkeborgvej, hvor der allerede findes et lille parcelhuskvarter ned mod Ring Sø. Et stort projekt, der skal baseres på et bæredygtigt energisystem, Ring Søpark, er under udvikling. Byens industriområde ligger mod nordøst ved udkørslen fra byen.

Betydning af bynavnet Brædstrup

Den ældst kendte kilde til navnet Brædstrup er fra *1344, hvor formen Brestrup optræder. I senere belæg findes igen formen Brestrup (1516) samt former som Bredstrup (1610) og Bradstrup (1688). Navnet er sandsynligvis sammensat af det gammeldanske tilnavn Brēth og substantivet torp med betydningen »udflytterbebyggelse«. Navnet sigter således til en udflytterbebyggelse, som sandsynligvis har haft tilknytning til en person med tilnavnet Brēth.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer