Befolkningsudviklingen i Brædstrup 1921‑2019.

.
En lastbil fra Horsens Baiersk & Hvidtøl-Bryggeri er ved at aflevere øl til Hotel Brædstrup Kro. Kroens historie går tilbage til 1809, men i 2019 blev den revet ned til fordel for opførelse af alment boligbyggeri. Foto fra årene 1919‑30.
.

I årene efter 1850 udviklede landsbyen Brædstrup sig og skabte grundlag for den senere stationsby. Byen lå i et område uden bymæssig bebyggelse og med godt 20 km til både Horsens og Silkeborg. Her boede 405 mennesker i 1850. Allerede i 1846 fik Brædstrup ting- og arresthus. I 1856 fik byen distriktslæge, og året efter åbnede et apotek. I årene 1892‑93 blev amtssygehuset opført. Det var derfor en velfungerende by med flere købstadsagtige funktioner såsom detailhandel og håndværksvirksomheder, der stod klar, da Horsens-Bryrup-banen åbnede i 1899, hvorved Brædstrup fik sin station. Banen blev i 1929 forlænget til Silkeborg. I 1906 blev der opført elværk og i 1908 andelsmejeri.

Flere af de institutioner, der allerede eksisterede, måtte i tiden efter 1920 udvides for at tilfredsstille behovet fra den voksende by og det store opland. I 1921 lå befolkningstallet på 1.064 personer, og i 1965 var det vokset til 1.742. I 1941 indviedes Brædstrup Kirke som erstatning for kirken i Ring, syd for byen. I 1968 ophørte jernbanedriften.

I forbindelse med gennemførelsen af Kommunalreformen i 1970 blev Brædstrup i 1966 administrationscenter for den nye Brædstrup Kommune. I 1971 begyndte det, der blev en af byens største virksomheder, nemlig Hotel Pejsegården. Brædstrup blev i 1998 Årets Solby pga. mange solcelleanlæg og solfangere. Indbyggertallet voksede fra 2.163 i 1970 til 3.222 i 2006, hvilket vidner om, at her stadig fandtes et levende lokalsamfund trods lukning af jernbanen.

Videre læsning

Læs mere om Brædstrup

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie