J. T. Lundbye 1843
.
brønden, set fra NNØ
.
brønden, set fra VNV
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322092
Sted- og lokalitetsnummer
030110-496
Anlæg
Brønd, Nyere tid (dateret 1786 e.Kr. - 2017 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3220:92 Brønd. Stensat brønd 2 m i diameter, ca. 3.5 m dyb til vandspejl.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Roskilde MuseumStensat brønd fra teglværkets tid (1786). Teglværket er i 1843 blevet foreviget af Johan Thomas Lundbye. I baggrunden til venstre i billedet ses hejseværket til teglværkets brønd. Brønden er i dag det eneste levn fra teglværkets tid. Brønden er kvadratisk til rund i grundplan ved overfladen. Nede i brønden er den rund i tværsnit. Den rager ikke op over terræn. En trækassekonstruktion må have eksisteret omkring brønden på gårdspladsen, eller måske er stenene over jordoverfladen blevet genbrugt. Brøndens grundplan måler 2 x 2 meter. Der er ca. 3,5 m ned til vandspejlet. Stenenes størrelse er fra 40 til 70 cm, men svært at vurdere da det hele er mosbegroet. Trælåget over brønden er rådnet bort. Tidligere blev der taget vand til (nabo)huset langs vejen. Det gøres der ikke mere. Jeg blev gjort opmærksom på brøndens tilstedeværelse af skovfoged Klaus Falk på Lerchenborg Gods.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links