Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411760
Sted- og lokalitetsnummer
090514-38
Anlæg
Brønd, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vaskested Vaskestedet består af en brønd (kilde), en flad sten (vaske- stenen) samt en rende, der fører fra brønden til strandkanten. Brøndkarmen er sat af rå kampesten, der hviler på et cement- støbt rør. Brøndens indvendige mål er ca. 0,55 m i diameter og udvendig ca. 1,10 i diameter. Brønden er delvis vandfyldt. Vaskestenen, der ligger vest for brønden, er ca. 0,55 m høj. Stenens tværmål er ca. 1,25 m x 0,75 m. Fra brønden fører en kampestensat rende, der indvendig er ca. 0,65 m bred, til strandkanten. Syd for brønden er opbygget en ca. 0,55 høj væg af rå kampe- sten. Ved dens overkant er 4 granitsten, forbunden med en jern- kæde. Det fredede areal måler ialt ca. 6 x 5 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForefundet som beskrevet i fredningstekst. Højvande sætter tang m.m. op i den stensatte afløbsrende, hvilket måske fremtidig vil nødvendiggøre lejlighedsvis oprensning.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBrønd.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links