Det centrale Brøndbyøster, 2018. Midt i kortet skyder Nordskoven – den nordlige del af Brøndbyskoven – en arm op mellem den gamle kirkelandsby og de store rækkehusområder langs Vestvolden. Ældre individuelle parcelhuse viser sig med deres højst forskellige form og placering, og i nordøst ses de stramt stiliserede højhusanlæg med store friarealer nær S-togsstationen.
.
Brøndbyøster Torv i Brøndbyparken. En tunnel under Brøndbyøster Station forbinder området med Nygårds Plads.
.

Brøndbyøster er en bydel i Brøndby Kommune. Indbyggerne er af Danmarks Statistik opgjort til at bo i byen Brøndby med et samlet indbyggertal på 35.349, hvor også indbyggerne fra de to øvrige bydele i kommunen, Brøndbyvester og Brøndby Strand, indgår.

Brøndbyøster ligger 8 km vest for København mellem Roskildevej og Brøndbyskoven, der er plantet 1952‑60. Avedøre Havnevej og Vestvolden afgrænser bydelen mod hhv. øst og vest. Den frugtbare, svagt bølgede moræneflade under byen ligger i 10‑15 m’s højde.

Vestbanen og S-banen passerer Brøndbyøsters nordlige del, og 1950’ernes planlæggere udnyttede stationsnærheden på begge sider til opførelse af et storstilet alment boligbyggeri i 4-, 9- og 16-etagers enheder. Resten af byarealet optages af rækkehusenheder, individuelle tætliggende parcelhuse og af den gamle landsby, som kirken, enkelte gårde og stjerneudskiftningens vejnet stadig vidner om. Som en eksklave ligger Lunden, en psykiatrisk institution, til dels omkranset af Brøndbyskoven.

Brøndbyøster Torvs højhuse fra 1951 i boligbebyggelsen Brøndbyparken.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Brøndbyøster er dannet ved tilføjelse af det retningsangivende adjektiv østre til landsbynavnet Brøndby. Det ældste belæg på navnet Brøndby er *1085 (afskrift fra 1100-tallet) Brundby. *1248 (afskrift fra 1450) optræder navnet første gang med tilføjelsen Brønby østræ. Forleddet i Brøndby er substantivet brønd, der i ældre stednavne sigter til en kilde. Efterleddet er substantivet by. Navnet Brøndby betyder »byen med brønden (kilden)«, og navnet Brøndbyøster betyder følgelig »den østligt beliggende del af Brøndby«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om bydele i Brøndby Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder