Brøndbyparken afd. 3’s taktfaste facadeopbygning fornemmes tydeligt på Kay Fiskers arkitekttegning. Fisker tegnede ud over den røde etagebebyggelse også de lavere blokke øst for Brøndbyøster Torv samt Brøndbyøster Skole. Tegning fra 1951.
.

Arkitekt Kay Fisker og stadsingeniør Martin Aakjær Ravn udarbejdede i årene 1943‑44 en samlet plan for området omkring den kommende Brøndbyøster Station. Syd for banen blev Brøndbyparken, der er tegnet af Kay Fisker og landskabsarkitekt Aksel Andersen, påbegyndt i 1951. Her ligger der både lave og høje boligblokke på hver side af en stor, rektangulær kile, der nord for banen fortsætter i Nygårdsparken. Omkring boligblokkene er plantet poppel, lærk og fyr.

Rækkehusene mod syd er tegnet af arkitekterne Erik Lunøe-Nielsen, Thyge Olsson og Knud Bartholdy. Brøndbyøster Skole (i dag Politiskolen) fra 1954 er ligeledes tegnet af Kay Fisker. I årene 1958‑60 blev blok- og højhuskvarteret Nygårdsparken anlagt som montagebyggeri, der sammen med tilsvarende bebyggelse i Rødovre udgør Milestedet. Bebyggelsen er tegnet af Kay Fisker, Svend Høgsbro, Svenn Eske Kristensen m.fl. samt landskabsarkitekt C.Th. Sørensen.

Brøndbyparken med Brøndbyøster Torvs højhuse fra 1951 og de grønne områder var et moderne alternativ til brokvarterernes utidssvarende boligforhold. Lys og luft var slagordene for den nye tids byggeri. Kay Fisker forenede de traditionelle, røde mursten med nye betonkonstruktioner i enkle rytmer med den nyeste komfort som køleskabe og toilet og bad. Granitskulpturen i forgrunden er fra 1977 og udført af Edgar Funch.

.

Videre læsning

Læs mere om Brøndbyøster

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur