Det centrale Brønderslev mellem Vendsysselbanen i vest og hovedvejen mellem Hjørring og Aalborg i øst, 2017. Byens handelscentrum er et mindre gågadeområde ved Banegårdspladsen. Brønderslev Station, der fik afgørende betydning for byens udvikling, ses i vest, og umiddelbart nord for stationen ligger A/S Peder Nielsen Beslagfabrik. Ca. 1,5 km øst for stationen ligger Brønderslev Gamle Kirke, som oprindelig var kirke i landsbyen Vester Brønderslev. Der er tilslutning til motorvej E39 ca. 3 km øst for centrum.

.

Brønderslev ligger omtrent midtvejs mellem Aalborg, Hjørring og Aabybro og er med sine 12.541 indbyggere og et areal på 811 ha Brønderslev Kommunes største by. Selve byen ligger på en hævet havbund fra Yoldiahavet og er mod nordøst kantet af en højere, bølget moræneflade og mod sydvest af et lavereliggende, tyndtbefolket område på hævet Littorinahavbund.

Et mindre gågadeområde nær Banegårdspladsen udgør Brønderslevs centrum. Herfra spreder Søndergade, Vestergade, Nørregade og Østergade samt hovedgaden Bredgade, der forbinder den gamle, romanske kirke med den nye kirke fra 1922, sig ud.

Bebyggelsen i Brønderslev er ret kompakt, selv om der i byens nordlige ende ligger enkelte offentlige institutioner, som har åbne arealer og dermed afviger fra det generelle udtryk. Boligkvarterer med både fleretagersbyggeri og parcelhuskvarterer voksede i 1960’erne og 1970’erne østpå. Også i den vestlige og nordlige udkant er der opført nye boliger, mens der er udlagt erhvervsarealer på vestsiden af Ålborgvej/Hjørringvej og omkring Østergade, hvor kraftvarmeværket med sine tre høje skorstene dominerer byens profil. På et mindre erhvervsområde vest for omfartsvejen kan man finde en aflægger af Pedershaab-koncernen. Fabrikken Pedershaab spillede en hovedrolle for Brønderslevs udvikling under industrialiseringen.

En omfartsvej fra år 2000 omkranser det meste af byen, mens Hirtshalsmotorvejen E39 fra 2001 passerer byen mod øst, ca. 1 km fra landevejen (Ålborgvej/Hjørringvej).

Betydning af bynavnet Brønderslev

Den ældste kendte kilde til navnet Brønderslev er fra *1295, hvor formen Østræbrundeslef optræder. I senere kilder findes former som Øster och wester Brøndesløffsogen (*1305) og Brynnesloff (1465). Navnet er sammensat af et formodet gammeldansk mandsnavn *Brunnar og substantivet *lev med betydningen »arvegods«, hvilket sat sammen bliver til »Brunnars arvegods«.

De to byer blev allerede i 1200-tallet adskilt med betegnelserne »øster« og »vester«. Det var Vester Brønderslev, som efter jernbanens anlæggelse voksede sig stor og blev købstad, og som i dag bærer navnet Brønderslev. Den anden by benævnes fortsat Øster Brønderslev.

Mere om bynavne i Brønderslev Kommune

Brønderslevs byvåben

Brønderslevs byvåben

Våbenets blasonering: Tværdelt af sort, hvori to jævnsides stillede sølv tandhjul, og sølv, hvori en sort plov.

Brønderslevs byvåben
Af .

Købstaden Brønderslevs våben kom i brug i 1921 og blev fastsat ved kongelig resolution i 1928. Tandhjulene henviser til købstadens industri, og ploven til landbruget. Den 15. marts 1938 blev det registreret i Kommunevåbenregisteret som våben for Brønderslev Købstad og blev i perioden 1970-2007 ført som våben af Brønderslev Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Byer i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer