I Brøns Kirke findes nogle helt unikke kalkmalerier fra 1530’erne, dvs. fra reformations tiden, hvoraf nogle kan betragtes som indlæg i tidens teologiske diskussioner og som en skarp kritik af pavekirken. På dette kalkmaleri ses paven omgivet af det kirkelige hierarki. De er grupperet om et kæmpedokument med 11 segl, antagelig en pavebulle, men dokumentet er tomt. På hver side af dokumentet står to narre iklædt kutter med æselører; de forsøger at udlægge det pave lige dokument, der må forstås som tomt og værdiløst.
.

En større gruppe kirker langs Vestkysten er opført i en blanding af importerede tufsten fra Rhinegnene samt munkesten og granitkvadre. Heraf skiller især Brøns Kirke sig ud. Den romanske bygning, der i sin oprindelige form består apsis, kor og skib, har en længde på hele 41 m. Undersøgelser af apsidens tagværk har vist, at tømmeret er fældet ca. år 1200 eller kort derefter, hvilket sandsynligvis markerer byggeriets påbegyndelse. Helt i tråd med periodens tuf‑ og teglstensbyggeri er facaderne opdelt i blændingsfelter, der er adskilt af liséner og foroven afsluttet af gesimsfriser.

I Brøns Kirke kan på skibets nordvæg ses en række unikke kalkmalerier fra 1530’erne. De detaljerede og figurrige motiver er malet med træsnittene til Martin Luthers Betbüchlein (Bønnebog) som forlæg og er et skarpt partsindlæg mod romerkirken i de urolige reformationsår.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Tønder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirker