Brønshøj Kirke, der er viet til Sankt Laurentius, er formentlig opført efter 1158, hvor Absalon blev biskop i Roskilde, men før 1186, hvor et pavebrev omtaler kirken, og at Absalon besad dens kaldsret. Denne datering understøttes af kirkearkitekturen, idet kridtsten fandt anvendelse inden for kirkebyggeri i tiden ca. 1150-ca. 1200.
.

Brønshøj Kirke er fra anden halvdel af 1100-tallet. Biskop Absalon formodes at have taget initiativ til kirken i 1160‑1170’erne. Kirken er i dag den ældst bevarede bygning i Københavns Kommune og en af de eneste bygninger, der står tilbage fra de middelalderlige landsbyer uden for Københavns daværende udstrækning. Den er bygget i romansk stil med skib og kor af kridtsten udsmykket med flade murpiller, lisener og rundbuefriser og har siden fået et sengotisk tårn, våbenhus fra 1892 og sakristi fra 1942. Blandt inventaret er en katekismusaltertavle fra slutningen af 1500-tallet samt prædikestol af Lorentz Jørgensen fra 1678.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Københavns Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker