Befolkningsudviklingen i Brørup 1921‑2020.
.
Det centrale Brørup, 2020. Der er indkøbsmuligheder i hovedgaden, og i Nørregade findes bl.a. Frøs Sparekasse og Brørup Bio. Ved Stadionvej ligger Brørup Hallerne, Stadion og biblioteket og uden for kortudsnittet mod nord Hotel Søgården og Områdecenter Brørup. I kortets sydligste del ligger Brørup Sundhedscenter. Byens grønne område, Langeskov, ligger uden for kortudsnittet mod sydøst.
.
Søndergade i Brørup er en del af det vejforløb, der løber gennem hele byen fra syd mod nord. Nord for jernbanen, der krydser Søndergade, bliver gaden til Nørregade og længere mod nord til Vejlevej. Mod syd bliver vejen til Ribevej. Nørregade-Søndergade udgør byens hovedgade med handel og service, og det er også byens mest trafikerede.
.

Stationsbyen Brørup er kommunens næststørste by med 4.521 indbyggere og et areal på 3,9 km2. Byen ligger på Holsted Bakkeø omkring 60 m.o.h., med 10 km til Vejen, 26 km til Ribe, 33 km til Kolding og 43 km til Esbjerg. Umiddelbart nord for byen passerer rute 191, og tæt herpå er der tilkørsel til motorvej E20.

Brørups centrum ligger ved Torvet, hvor hovedgaden Nørregade-Søndergade skærer jernbanen. Gaden er kantet af byhuse, enfamilieshuse og villaer fra forskellige tidsaldre i 1-3 etagers højde. Her findes desuden både supermarkeder, servicevirksomheder og specialforretninger.

Der var stor boligmangel efter 2. Verdenskrig, og Brørup Boligforening havde en fremtrædende rolle i nybyggeriet. I 1950’erne og 1960’erne blev der især udstykket øst og vest for Nørregade med lige gader og regelmæssige rektangulære parceller, og i begyndelsen af 1970’erne øst for Søndergade. De seneste og nuværende boligbyggerier foregår i Vestervangskvarteret med klyngebebyggelser i byens sydvestlige del. Erhvervs- og industriområderne ligger nord for banen ved Industri Vest, ved Esbjergvej og syd for banen ved Industrivej og Ribevej nær Brørups grønne område, Langeskov.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra *ca. 1325, hvor det optræder i formen Bryddorp. I senere kilder findes det som Brodhrop (ca. 1525) og Brørup (1558). Navnet er sammensat af det gammeldanske substantiv bryti, »bryde, godsforvalter«, og det gammeldanske substantiv torp, »(udflytter)bebyggelse«, med den samlede betydning »brydens bebyggelse/gård«. Navnet er fra vikingetiden eller middelalderen.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Vejen Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer