Hovedparten af Brørups bygninger er blandet stationsbybebyggelse fra omkring 1890 til 1930’erne. Den lille stationsbygning (1874) er i gule sten med segmentbuer over åbningerne og skifertækket udhængstag. På Jernbanegade ligger det tidligere apotek (1893) med fine murværksdetaljer. Vejen Bank (1919) på Jernbanegade 2 er opført i Bedre Byggeskik med klassicistisk indgangsparti mod Torvet. Det tidligere posthus (1929) er også et godt eksempel på et velproportioneret Bedre Byggeskik-byhus i to etager. Det tidligere elektricitetsværk i Søndergade (1930) markerer sig i bybilledet med murværk i rød tegl. Op mod Esbjergvej ligger Brørup Svømmebad (1955) af Knud Mikkelsen. Det er et tidligt friluftsbad i rød tegl og beton udført i et for tiden moderne formsprog.

Videre læsning

Læs mere om Brørup

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur