Det centrale Brande, 2018. Den ældste del af byen ligger mellem Stationsvej og Storegade. Butikslivet er koncentreret i Jernbanegade, langs Storegade og ved Torvet, der bl.a. er centrum, når der holdes International Street Art Festival. Det tidligere rådhus ligger i Centerparken og har bl.a. borgerservice. RemisenBrande nord for stationen er indrettet som kultur- og konferencecenter i remisen fra tiden, hvor Brande var centrum for de krydsende jyske baner.
.

Brande er Ikast-Brande Kommunes næststørste by og har en befolkning på 7.300 og et areal på 808 ha. Den ligger hhv. 24 og 22 km syd for Herning og Ikast. Brande ligger på hedesletten ved Skjern Ådal, hvor Goldbæk og Brande Å udmunder i Skjern Å mod vest. Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland, der ses på lang afstand, vidner om den sandede jords udnyttelse til kartoffelavl.

1800-tallets vejsystem og siden 1914 også jernbanen har struktureret byens udvikling. Da befolkningen voksede i sidste del af 1800-tallet, hvilket bl.a. skyldtes hedens opdyrkning, blev Brande handelsby for det tyndt befolkede område. Tilflytterne slog sig ned omkring Storegade, en del af vejen mellem Vejle og Herning, og mod øst langs den nuværende Gl. Thyregodvej og Ejstrupholmvej. Da Brande blev stationsby, udviklede byen sig både nord og syd for stationen. Bebyggelsen er domineret af enfamilieshuse, men langs Jernbanegade og Storegade er husene op til tre etager, og på nordsiden af jernbanen ligger et punkthus. Byens største industriområder ligger mellem Herningvej og Midtjyske Motorvej og mellem Dørslundvej og Ejstrupholmvej tæt på Midtjyske Motorvej, der leder den gennemkørende trafik nord om byen.

Handelslivet foregår nu som før ved Jernbanegade, Torvet og Storegade.

Ved Kåremagervej nordøst for motorvejen har modekoncernen Bestseller planlagt et nyt hovedsæde og i tilknytning hertil detailbutikker, hotel og et højhus på 320 m. Virksomheden Skandinavisk Textil Kemi er ved at opføre et nyt domicil på Dørslundvej.

Gavlmalerierne i Brande har siden 1968 gjort byen kendt i hele landet.

I samarbejde mellem Ikast-Brande Kommune, Fodslaw og Brande Motion er der ved Brande anlagt den 18 km lange motionsrute Brande Ruten af form som et ottetal. Motionsruten kan også tilbagelægges på cykel.

I 1968 gjorde gavlmalerierne i Brande byen kendt i hele landet. På hjørnet af Stationsvej og Borgergade ses Kai Führers Sort/Hvid Relief og Poul Aggers Kvinde, sky og fugl, begge fra 1968.

.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Brande er fra *ca. 1325, hvor formen Brynld optræder. I senere kilder findes så forskellige former som Brønyld (1350‑1400), Brunlæ (1438), Brolle (1486), Brandle (1567) og Brand (1688). Navnet er vanskeligt at tolke, men er muligvis en dannelse med det gammeldanske substantiv *bruni, som betyder »brand«, og endelsen -aldi, som ikke har nogen egentlig betydning, men som jævnligt er brugt i meget gamle stednavne. Navnet sigter således muligvis til et afbrændt areal.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer