Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Uspecificeret fredning
Fredningsnummer
513518
Sted- og lokalitetsnummer
060405-1
Anlæg
Brandplet, Jernalder (dateret 100 f.Kr. - 50 e.Kr.); Rundhøj, Jernalder (dateret 550 e.Kr. - 749 e.Kr.); Rundhøj, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 899 e.Kr.); Rundhøj, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 749 e.Kr.); Jordfæstegrav, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Bækkegaard I granskoven nær gården ligger spredt over et areal på ca. 1 ha, 27 røser, 1 stor og 26 små. Alle er udgravede og øde- lagte. Skovbunden er fyldt med huller fra stødoptagning i ny tid. Tinglysning igang 1991: ********************** Gravplads med 95 gravhøje, hvis indbyrdes placering på matriklen fremgår af vedlagte tinglysningsrids. De enkelte høje kan beskrives som følgende: Fr.nr. 5135:18 Høj, 0,9 x 13 m. I midten stort krater efter ud- Sb.nr. 1 gravning, 7,5 x 5,5 m og 0,5 m dybt. Fr.nr. 5135:104 Høj, 0,35 x 6 m. I centrum aflang sænkning, 2,5 x 2 m. Fr.nr. 5135:105 Høj, 0,4 x 5 m. I centrum sænkning, 2 x 1,5 m. Fr.nr. 5135:106 Høj, 0,35 x 6 m. I centrum sænkning på 2 m i diameter. Fr.[A.nr. 5135:107 Høj, 0,4 x 5 m. I centrum sænkning på 2 m i diameter. Fr.nr. 5135:108 Høj, 0,5 x 7 m. Stort parti i N bortgravet. En større sten ligger ved højfoden i N og i S. Fr.nr. 5135:109 Høj, 0,25 x 6 m. Stort parti i V bortgravet. Fr.nr. 5135:110 Høj, 0,4 x 6 m. I centrum sænkning, 0,3 x 0,35 m. Gammel indgravning i SV. Fr.nr. 5135:111 Høj, 0,25 x 4 m. I centrum sænkning, 0,5 x 2 m. Nær centrum ses toppen af en spids sten. Fr.nr. 5135:112 Høj, 0,4 x 5. I centrum en sænkning, 0,5 x 2 m. Fr.nr. 5135:113 Høj, 0,3 x 6 m. Tværs gennem højen i SV-NØ retning en indgravning. Fr.nr. 5135:114 Høj, 0,75 x 9 m. I centrum en sænkning, 4 x 3 m stor og 0,7 m dyb. Fr.nr. 5135:115 Høj, 0,3 x 6,5 m. I centrum en lav, kvadratisk sænkning, 0,2 x 2 m. Fr.nr. 5135:116 Høj, 0,35 x 5 m. I centrum en kvadratisk sænkning, 0,25 x [A 2 m. I sænkningen en 0,3 m stor sten. Ved NV højfod en 0,3 x 0,4 m stor sten. Fr.nr. 5135:117 Høj, 0,5 x 6 m. I centrum en sænkning, 0,4 x 3 m. Tangerer ved højfod højen 5135:116. Fr.nr. 5135:118 Høj, 0,35 x 5 m. I centrum en sænkning, 0,25 x 2,5 m. Fr.nr. 5135:119 Høj, 0,5 x 6,5 m. Med nedgravning, 3 m i diameter og 0,6 m dyb. Fra Ø en indgravning. Fr.nr. 5135:120 Høj, 0,3 x 4 m. Med sænkning, 1,5 x 1 m stor og 0,2 m dyb. Fr.nr. 5135:121 Høj, 0,25 x 4 m. I centrum en sænkning, 0,2 x 2 m. Enkelte sten synlige. Fr.nr. 5135:122 Høj, 0,35 x 5 m. I centrum en sænkning, 0,5 x 2 m. Endnu en sænkning N herfor. Fr.nr. 5135:123 Høj, 0,4 x 6,5 m. Med sænkning, 0,4 x 3 m. I sænkningen en stor sten, ca. 1,25 x 1 x 0,3 m stor. Yderligere en stor sten, 1,5 x 1 x 0,25, ses ved den S højfod. Fr.nr. 5135:124 Høj, 0,25 x 4 m. I centrum en sænkning, 0,25 x 2 m. Enkelte sten synlige i højens NØ del. Fr.nr. 5135:125 Høj, 0,25 x 5 m. I centrum en sænkning, 0,25 x 2 m. Fr.nr. 5135:126 Høj, 0,5 x 4,5 m. I centrum en sænkning, 0,3 x 2 m. Fra V en indgravning. Fr.nr. 5135:127 Høj, 0,25 x 5 m. I centrum en sænkning, 0,25 x 2 m. Indgravning fra V. Fr.nr. 5135:128 Høj, 0,35 x 6 m. I centrum en aflang sænkning, 3 x 2 m og 0,5 m dyb. Fra N en indgravning. Ved den SØ højfod en 0,2 m stor sten synlig. Fr.nr. 5135:129 Høj, 0,35 x 5 m. I centrum en sænkning, 0,4 x 2 m. Højfoden tangerer i Ø højen 5135:130. Fr.nr. 5135:130 Høj, 0,3 x 5 m. Med sænkning, 0,6 x 2 m. Ved den SV højfod en sten synlig. Tangerer i V højen 5135:129. Fr.nr. 5135:131 Høj, 0,35 x 5 m. Med sænkning, 0,2 x 5 m. Fr.nr. 5135:132 Høj, 0,3 x 4,5 m. Med sænkning, 0,3 x 2 m. Ved sænkningens N kant en 0,6 m stor sten. Fr.nr. 5135:133 Høj, 0,4 x 5 m. Med sænkning, 0,3 x 2,5 m. 2 halv- meterstore sten ses i bunden af sænkningen. Ved kraterran- den er flere mindre sten synlige, især i N. Fr.nr. 5135:134 Høj, 0,25 x 4 m. I centrum en sænkning, 1,5 x 1 m stor. I den S og V del af sænkningen er halvmeterstore sten synlige. Fr.nr. 5135:135 Høj, 0,25 x 4 m. Med sænkning, 0,25 x 2 m. Fr.nr. 5135:136 Høj, 0,3 x 5,5 m. Med sænkning, 0,35 x 2,5 m. Enkelte sten synlige på højen. Fr.nr. 5135:137 Høj, 0,35 x 5 m. I centrum sænkning, 0,35 x 2 m. Fr.nr. 5135:138 Høj, 0,25 x 4 m. I centrum en sænkning. Fr.nr. 5135:139 Høj, 0,2 x 4,5 m. I centrum sænkning, 0,3 x 1,5 m. Fr.nr. 5135:140 Høj, 0,3 x 4,5 m. I centrum sænkning, 0,3 x 1,5 m. Ved kraterets Ø side er op til halvmeterstore sten synlige. Fr.nr. 5135:141 Høj, 0,4 x 6,5 m. I centrum sænkning, 0,4 x 2 m. Midt i sænkningen ses en større sten, 0,7 x 0,5 x 2 m. Fr.nr. 5135:142 Høj, 0,3 x 5 m. I centrum en sænkning, 0,35 x 1,5 m. Fra N og SØ indgravninger. Ved den NØ højfod er en 1,75 x 1 m stor sten. Fr.nr. 5135:143 Høj, 0,35 x 4,5 m. I centrum en sænkning, 0,35 x 1,5 m. Fra N og SØ indgravninger. Ved den NV højfor en aflang sten, 1,75 x 1,5 m. Fr.nr. 5135:144 Høj, 0,35 x 5 m. Med sænkning, 1,5 x 2 m. I krateret adskillige 0,5-1 m store sten; ligeledes på højens S del. Fr.nr. 5135:145 Høj, 0,2 x 4,5 m. I centrum en sænkning, 2 x 1,5 m stor og 0,4 m dyb. I SSØ en ca. 0,7 m stor sten, og i den V højfod en 0,6 x 0,6 m stor sten. Fr.nr. 5135:146 Høj, 0,25 x 4 m. I centrum en sænkning, 0,5 x 2 m. Fra SØ en indgravning. Fr.nr. 5135:147 Høj, 0,6 x 6 m. I centrum en sænkning, 0,7 m x 3 m. Fr.nr. 5135:148 Høj, 0,5 x 5 m. I centrum en sænkning, 0,5 x 2 m. Mange sten synlige rundt omkring. Fr.nr. 5135:149 Høj, 0,4 x 5 m. I centrum en sænkning, 2

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links