På Lyngby-Vedbæk Jernbane blev Brede Holdeplads anlagt ved Brede Værk og ses her i 1910 med klædefabrikken i baggrunden.
.

Brede Værk er en afdeling under Nationalmuseet. Det har til huse i den gamle klædefabrik, som er Danmarks første fredede industrianlæg og repræsentant for Danmarks tidlige industrialisering langs Mølleå. I perioden 1966‑88 blev der afholdt årlige særudstillinger, de såkaldte Brede-udstillinger, og i 1993 åbnede Industrimuseet Brede Værk for publikum. Det er også muligt at besøge Brede Hovedbygning fra 1795 med tilhørende park samt en arbejderbolig fra 1950’erne.

Bygningerne i Brede Værk vidner om fortidens produktion. Fabriksbygningerne mod mølledammen er opført 1832‑71, mens gulstensbygningen, der husede væveri og hattefabrik, blev opført 1890‑95. Tårnet blev tilføjet for at kunne rumme Danmarks første automatiserede sprinklersystem. Hele anlægget flankeres af alléen med den klassicistiske direktørbolig for enden, opført i 1795 som sommerbolig for Brede Værks ejer, etatsråd Peter van Hemert.

.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv