Det ca. 50 ha store, privatejede Brejning Krat nordvest for Videbæk er et af de bedst bevarede egekrat i Jylland. Krattet ligger på vestsiden af en banke på Skovbjerg Bakkeø og gennemskæres i nord af en lille øst-vestgående dal med et kildevæld og et mindre moseareal.

Brejning Krat eller blot Krattet domineres af alm. eg med indslag af bævreasp, birk og enkelte bøge. Med deres mange stammer bærer de skæve og bugtede ege tydeligt præg af en tidligere hårdhændet stævningsdrift, hvor man udnyttede egenes evne til at sætte nye skud fra stødet efter fældning. Brejning Krat har også været udnyttet som græsningsskov, og for at holde bundvegetationen nede græsses dele af krattet i dag af får.

Skovbundens planteliv består bl.a. af alm. gedeblad, brombær, blåbær, gyvel, alm. kohvede, hønsebær, pyramidelæbeløs og skovstjerne. Fuglelivet er ret dårlig kendt, men tæller dog arter som stor flagspætte, skovskade, sangdrossel og spætmejse. Både rådyr og egern forekommer også i det lysåbne krat.

Brejning Krat blev fredet i 1919. Fredningen blev revideret i 1978 for bl.a. at forbedre mulighederne for pleje af egekrattet.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove