Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
400712
Sted- og lokalitetsnummer
200401-194
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Granitstensbro Broen er opført af tilhugne granitstenskvadre i 3 skifter. Dens gennemløb er ca. 5,5 m langt og ca. 1,3 m bredt. Afstanden fra bunden af overligge- ren til det stenbelagte åløbs bund er ca. 1 m. Fra hvert af broens hjør- ner udgår skrå, ca. 1,5 m lange fløjmure, der i nord er delvis nedskredne. Bredden af den samlede brokonstruktion er ca. 5,5 m. Vejbanen over broen er grusbelagt. Ved broen er opstillet 4 vejafmærkningssten. På to ved sydsiden af vejen er der en inscription, henholdsvis "AMT APEN- RADE 1801" og "HAUSVOGT LORENTZEN": Ca. 5,5 m vest for broen står en ca. 0,9 m høj tresidet sten, der ved jordoverfladen har følgende mål 40 x 30 x 30 cm. Stenen spidser til opefter. Fredningen omfatter brokonstruktionen samt de omtalte sten. Broen er beliggende i skellet mellem Bovlund, matr.nr.171 og 283, og matr.nr.1 og 2 af Hinderup, Hellevad sogn. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ombygges eller på nogen anden måde beskadiges. Henkastning af jord, sten og affald er ikke tilladt. Ændringer, bortset fra almindelig ved- ligeholdelse, må kun ske efter aftale med fredningsstyrelsen, fortidsmindeforvaltningen.

Undersøgelseshistorie

1980
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 872/80, FFF F. 53-1192. Sb. 20.04.01-194. Tinglysningsdokument (kopi) samt kort med fundsted afsat, modtaget i 1980 på N02. Granitstenbro. Bovlund, Agerskov. Sb. 20.04.01-194. Besigtiget d. 23/5 1980 af Karen-Elisabeth Høgsbro, FFF.
1980
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningGranitstenbro. Broen er opført af tilhugne granitstenkvadre i 3 skifter. Dens gennemløb er ca. 5,50 m langt og ca. 1,30 m bredt. Afstanden fra bunden af overliggeren til det stenbelagte åløbs bund er ca. 1 m. Fra hvert af broens hjørner udgår skrå, ca. 1,50 m lange fløjmure, der i nord er delvis nedskredne. Bredden af den samlede brokonstruktion er ca. 5,50 m. Vejbanen over broen er grusbelagt. Ved broen er opstillet 4 vejafmærkningssten. På de to ved sydsiden af vejen er der en inscription, henholdsvis "AMT APENRADE 1801" og "HAUSVOGT LORENTZEN". Ca. 5,50 m vest for broen står en ca. 0,90 m høj tresidet sten, der ved jordoverfladen har følgende mål 40 x 30 x 30 cm. Stenen spidser til opefter. Fredningen omfatter brokonstruktionen samt de omtalte sten. Broen er beliggende i skellet mellem Bovlund, matr.nr. 171 og 283, Agerskov sogn (Nr. Rangstrup kommune) og matr.nr. 1 og 2 af Hinderup, Hellevad sogn, (Rødekro Kommune). Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ombygges eller på nogen anden måde beskadiges. Henkastning af jord, sten og affald er ikke tilladt. Ændringer, bortset fra almindelig vedligeholdelse, må kun ske efter aftale med fredningsstyrelsen, fortidsmindeforvaltningen.
1980
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links