Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
370759
Sted- og lokalitetsnummer
200201-302
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

En bro (2) fører over frislusen. Bro 1 og 2 består af nittede stålkonstruktioner, der hviler på brofæstere af granitkvadrer. Hver stålkonstruktion består af 2 hovedgitterdragere forbundet med et jernristeværk, som kørebanen hviler på. Hovedgitterdragerne er også broernes gelændere. På bro 2 er hovedgitterdragerne 15,6 m lange og 1,8 m høje. Gennemløbet på bro 2 er 14,5 m bredt og 2 m højt og 6 m langt.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterEn bro (2) fører over frislusen. Bro 1 og 2 består af nittede stålkonstruktioner, der hviler på brofæstere af granitkvadrer. Hver stålkonstruktion består af 2 hovedgitterdragere forbundet med et jernristeværk, som kørebanen hviler på. Hovedgitterdragerne er også broernes gelændere. På bro 2 er hovedgitterdragerne 15,6 m lange og 1,8 m høje. Gennemløbet på bro 2 er 14,5 m bredt og 2 m højt og 6 m langt.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links