Faktaboks

Kommune
Greve Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332815
Sted- og lokalitetsnummer
020501-7
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Granitstensplankebro. Broen er opført af 3-4 skifter utilhugne kampesten. Den har to gennemløb, hvert ca. 4 m langt, og ca. 40-50 cm bredt. Over gen- nemløbene er lagt granitstensbjælker. Gennemløbenes højde er ca. 1 m og midterpillen, som adskiller de to gennemløb er ca. 40 cm bred. Bunden i åløbet (Grevebækken) er delvis stenlagt. Brokon- struktionens samlede bredde er ca. 4 m. En markvej fører over broen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres, ombyg- ges eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig vedlige- holdelse er tilladt. Der må ikke henkastes jord, sten, affald eller lignende i åløbet under broen.

Undersøgelseshistorie

1982
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningGranitstensplankebro. Broen er opført af 3-4 skifter utilhugne kampesten. Den har to gennemløb, hvert ca. 4 m langt, og ca. 40-50 cm bredt. Over gennemløbene er lagt granitstensbjælker. Gennemløbenes højde er ca. 40 cm bred. Bunden i åløbet (Grevebækken) er delvis stenlagt. Brokonstruktionens samlede bredde er ca. 4 m. En markvej fører over broen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres, ombygges eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henkastes jord, sten, affald eller lignende i åløbet under broen.
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links