Detail af indskription på vejkiste, set fra nordøst
.
Vejkiste, set fra nordøst
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
391819
Sted- og lokalitetsnummer
090103-82
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikelforhold: umatrikuleret vejareal i skellet mellem Ellerup By og Gudbjerg By, Gudbjerg. Bro. Stenkisten har 2 gennemløb. De er hver 1,8 m høje, 1,8 m brede og 10,5 m lange. Strømpillen er 0,9 m bred. Hver facade er 3,4 m høj og 11 m bred. Gennemløbets sider er opført af råt tildannede granitkvadrer. Overliggerne er råt tilhuggede granitpæle. Bunden er belagt med flade sten. Facaderne er opført af granitkvadrer. Ved sluget er der over overliggerne lagt granitkvadrer i to skifter, og ovenpå dem igen 2 skifter betonsten. Ved afgangen er der over overliggerne lagt granitkvadrer i 3 skifter. De to gelændere består hver af 3 sten, der er forbundet af et 7 m langt jernrør. Hver sten er rund, 70 cm høj, og måler ca. 25 cm i diameter. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og autoværnet. Under broen løber Stokkebækken.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links