Oversigt set fra N
.
Østsiden set fra NØ
.
Oversigt set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
0814108
Sted- og lokalitetsnummer
100206-102
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Beliggende i skel: matr.nr. 11-c Hellum By og Fælles Lergrav, Hellum. Bro. Broens gennemløb er 1,6 m højt, 2 m bredt og 4 m langt. Hver facade er 4,5 m bred og 3 m høj. Gennemløbets sider er opført af kløvede kampesten og granitbjælker. Overliggerne er granitbjælker. De vinkelstillede brofæster forlænger gennemløbet med ca. 1 m i hver ende. Ved hvert facadehjørne står en markeringssten, i alt 4. De måler hver ca. 1 x 0,15 x 0,3 m. En kirkesti fører over broen. Hellum Bæk løber under broen.

Undersøgelseshistorie

1991
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBro. Broens gennemløb er 1,6 m højt, 2 m bredt og 4 m langt. Hver facade er 4,5 m bred og 3 m høj. Gennemløbets sider er opført af kløvede kampesten og granitbjælker. Overliggerne er granitbjælker. De vinkelstillede brofæster forlænger gennemløbet med ca. 1 m i hver ende. Ved hvert facadehjørne står en markeringssten, i alt 4. De måler hver ca. 1 x 0,15 x 0,3 m. En kirkesti fører over broen. Hellum Bæk løber under broen.
1991
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumKvaderstensbro ved Hellum.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links