Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
452566
Sted- og lokalitetsnummer
070615-133
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenplankebro, ca. 4 meter lang og 3 meter bred. Gennemløbet måler ca. 2 meter under et brodæk bestående af 6 kløvede stenplanker (overliggere) ca. 0,5 meter brede og ca. 0,2 meter tykke. Den sydligste stenplanke har en naturlig krumning. Brofæsterne (flugtmurene) er ca. 1 meter høje og er sat af to skifter tørmur af ca. halvmeterstore kampesten. Oven på stenplankerne er vejbanen anlagt med en stensætning af knap halvmeterstore stenblokke i kanterne.

Undersøgelseshistorie

2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderStenplankebro.
2009
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkBro, 4,5 m NV-SØ, 4 m NØ-SV, 1,5 m høj. Består af kløvede sten, hvoraf nogle tydeligt kløvet med kiler.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links