Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231348
Sted- og lokalitetsnummer
150507-4
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bro over Lille Å. Tøndehvælvet bro, der er opført af råt tildannede granitkvadrer. Gennemløbet er 4 m langt, 1,5 m højt og 1,5 m bredt. Hele facaden måler 9 m i bredden og 3,1 m i højden. Den moderne vejbelægning er ikke omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBro over Lille Å. Tøndehvælvet bro, der er opført af råt tildannede granitkvadrer. Gennemløbet er 4 m langt, 1,5 m højt og 1,5 m bredt. Hele facaden måler 9 m i bredden og 3,1 m i højden. Den moderne vejbelægning er ikke omfattet af fredningen.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links