Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36104
Sted- og lokalitetsnummer
170706-93
Anlæg
Bro, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.); Vadested, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fjellebro. Broen er bygget som en dobbeltbro, således at vandrette planker i 3 skifter danner mure langs åens sider med en mur i dennes midte. Over hver halvdel af åen bæres vejen af en halv snes stenplanker lagt på tværs af åløbet. Fæst- net til murene ved jernstøtter står på hver side af broen 3 stenpiller, der når ca. 0,50 m op over vejlegemet. Broen er 6 m lang, 5 m bred og ca. 1,50 m høj. Det gamle åløb er udtørret. Dette mindesmærke må ikke fjernes, eller beskadiges på nogen måde. Gravning eller henkastning af jord, sten eller affald i det udtørrede åløb må ikke finde sted. Restaurering og opmuring må kun ske i samråd med rigsantikvaren. "Fjellebroen" er beliggende på et areal, der er offentlig vej, men endnu ikke udskilt i matriklen, hvorfor det indgår som en del af matr.nr. 10d af Vejstruprød by, Vejstrup s.

Undersøgelseshistorie

1979
Uspecificeret aktivitet - Haderslev Museum
1979
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
1979
Museal udgravning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFjællebro. Bro og vadested. Undersøgelse 1979 og 1980 ved Fortidsmindeforvaltningen, jvfr. [HAM] j.nr. 1066.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links