Transportbåndet leder ned i dybet i Bunker 7. Herfra skulle NATO-kommandoen BALTAP lede de baltiske styrker i tilfælde af krig. Kommandoens fredshovedkvarter lå ved Flyvestation Karup, men NATO har haft et kommunikationsknudepunkt samt et luftoperationscenter i bunkeranlægget.
.

Under sandet midt i hedearealet i Finderup Øvelsesplads ligger et af Danmarks bedst beskyttede og dyreste bygningsværker. Den såkaldte Bunker 7 blev opført i perioden 1977‑85 som krigshovedkvarter for NATO-kommandoen BALTAP (Allied Forces Baltic Approaches). Bunkeren blev bygget til bedst muligt at kunne modstå angreb med atomvåben. Bygningens underjordiske del består af et 4.500 m2 stort og tre etager højt betonhus gravet 40 m ned i jorden og støbt med 35.000 m3 jernbeton. Bygningen er yderligere beskyttet mod varme- og strålepåvirkning af et enormt betonskjold, der er støbt hen over det. Over jorden blev bygget en særlig sikret indgang med vagtrum. Prisen for byggeriet ville i 2018 svare til 355.000 kr./m2 eller ca. det syvdobbelte af Operaen i København. Bunker 7 blev rømmet i 2013, og bygningerne over jorden revet ned. I dag kan stedet ikke ses, men bunkeren ligger stadig under jorden.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv