Omkring Bur Kirke ligger en fin lille kirkegård. Mod skov og åbne marker med Storå i syd afgrænses kirkegården af et buet stendige med enkelte ældre kranstræer, som skaber et rum omkring kirken. Klippede lindetræer markerer hovedstien, og det frodige udtryk fastholdes ved, at en del ledige kistegravsteder i lighed med de øvrige gravsteder også holdes tilplantede.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde