Den tidligere byfogedgård, Sct. Laurentii Vej 150, blev oprindelig opført i 1809 og udvidet med en nordfløj i 1832 af arkitekten Georg Nielsen Holgreen. Senere blev den bolig for overklitfogeden. Maleren P.S. Krøyer rykkede ind i en sidebygning i 1894 efter en ombygning og istandsættelse foretaget af Ulrik Plesner, hvor der også blev indrettet atelier. Efter Krøyers død i 1909 brugte Skagens Museum huset til udstillinger, og 1943-95 var det sommerbolig for malerne Victor og Marie Haagen-Müller.

Videre læsning

Læs mere om Skagens arkitektur

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur