Den fredede Revsmosegård i Mosede fra 1777 er kommunens ældste. Den firlængede bindingsværksgård med svinehus er hvidkalket med stråtag og kragetræer på mønningen. Bjælkeenderne er delvis gennemstukne, og tømmerkonstruktionen er relativt spinkel, hvilket er typisk for bindingsværkshuse på den træfattige Hedeboegn.
.

I Greve er bevaret et bygningsfredet miljø omkring kirken med præstebolig, skole og degnebolig. Den trelængede bindingsværkspræstegård fra 1790’erne er hvidkalket over stok og sten med stråtag og kragetræer. Skolen er opført i 1834, udvidet i hhv. 1867 og 1926 og består af to sammenbyggede gulpudsede længer i grundmur med røde heltage. Den gulpudsede degnebolig fra 1842 er også i grundmur med stråtag, men uden kragetræer på mønningen.

Grevegård, som er en del af Greve Museum, er et firlænget anlæg med stuehus fra 1826 i overkalket bindingsværk og tre avlsbygninger fra 1890’erne i grundmur. Tre længer er gulkalkede med stråtag. Den sidste længe er hvidpudset med rødmalet trempel og tag af bølgeeternit. Også Karlslunde og Kildebrønde har enkelte fine eksempler på den ældre byggeskik på landet, fx Karlslundegård og Byvejen 37 i Kildebrønde.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Greve Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik