Siden middelalderen har Grønsund Færgested på det nordøstlige Falster været overfartssted til Møn. På billedet ses Grønsund Færgegård fra 1731, der var bopæl for færgemanden og kro frem til 1879. Siden 1910 har stuehuset været udlejet til landliggere og er fortsat feriebolig. Bygningen er i bindingsværk, men gavlene er beklædt med rør, der er fastholdt af grønmalede lister.
.

Kommunens ældste bindingsværkshuse blev bygget med fodrem på stensyld. Tavlene var først lerklinede, senere ofte med mursten. De fleste af husene var oprindelig kalket over stok og sten, altså over både tavl og tømmer, men fx på det nordøstlige Lolland blev tømmeret tjæret, og tavlene udfyldt med røde ubehandlede lersten. Gavlene på Falster var ofte lodrette til forskel fra på Lolland, hvor de afvalmede gavle dominerede. Tagene blev tækket med halm eller rør, der på Falster blev afskåret vinkelret på tagfladen, i modsætning til Lollands vandrette afskæring. Mønningen fastholdtes af kragetræer.

Ikke mindre end 35 af Danmarks 240 rytterskoler fra 1720’erne blev bygget inden for den nuværende Guldborgsund Kommunes område. De skulle opføres som 13,2 m lange og 7,5 m brede bygninger i grundmur, men de blev langtfra alle opført efter forskrifterne. 19 af kommunens rytterskoler er bevaret (2020) og anvendes fortrinsvis som privatbeboelse.

En forøget teglproduktion på store teglværker i fx Hanemose og Grænge ved Toreby på Østlolland førte til, at flere og flere nye gårde i 1800-tallet blev bygget med grundmurede ydervægge og uden særligt egnspræg.

De typiske murede længehuse, med strå- eller tegltag, blev holdt i et klassicistisk udtryk. Fra 1880’erne blev den tyske trempelkonstruktion almindelig. De grundmurede ydervægge blev forhøjet med en 1‑1,5 m høj trævæg, så loftrummet blev mere anvendeligt, mens taghældningen blev væsentlig lavere. Det lille fiskerleje Hesnæs er kendt for sin særlige byggeskik med rørklædte huse.

Gedsers oprindelige klassicistiske jernbanestation fra 1886 i røde mursten med trempeltag af skifer blev opført, da dampskibsforbindelsen mellem Falster og Tyskland og den tilhørende jernbanetilslutning blev flyttet til Gedser. Mere end hundrede års trafikhistorie afspejles i bygninger og anlæg tegnet af først Nykøbing F-arkitekten H.C. Glahn, siden Statsbanernes arkitekter. Administrative bygninger og tjenesteboliger dominerer Langgade og Stationsvejen.

I 1903 blev postdamperne erstattet af jernbanefærger. Den nye fæstningsagtige stationsbygning med to tårne blev tegnet af Heinrich Wenck. I 2012 blev stationen renoveret og ombygget til færgeterminal, Scandlines Danmark ApS Portalen. Den tidligere perronhal til togene bruges nu til koncerter og udstillinger.

Flemming Bay-Jørgensen tegnede nord for lystbådehavnen Danmarks første subtropiske vandland, Ferie Park Gedser, der blev indviet i 1987. Vandlandet lukkede efter få år, men feriehusene består.

Fra luften ligner Storstrøm Fængsel fra 2017 en landskabelig pendant til den stjerneudskiftede Skerne landsby på den anden side af motorvejen. Fængslet er tegnet af C.F. Møller A/S og Marianne Levinsen Landskab og består af ti bygninger inden for en 1,5 km lang ringmur, der er 6 m høj og omkranser et område på 170.000 m2.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Guldborgsund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik