Sydøst for Fyrendal Kirke ligger det fredede husmandssted Hammershus fra ca. 1813. Huset har lerstampede mure og stråtækt tag med kragetræer i rygningen. Huset blev fredet i 1992.
.

Generelt er kommunen rig på eksempler på ældre tiders byggeskik på landet. Udflyttergården Borrehøjgård, Teglværksvej 4 ved Marvede Kirke, fra tiden 1833‑36 er et velbevaret og fredet eksempel på et stråtækt stuehus, her i 17 fag og med en central risalit med frontkvist.

Landsbyen Snesere har talrige bevarede gårde, både i bindingsværk og i grundmur, og her ses også mange bygninger opført med mure helt af kløvede marksten. Snesere Rytterskole er fra 1724 og er en af fire fredede rytterskolebygninger i landet. Selv om taget er ændret fra tegl- til stråtag, står huset stadig genkendeligt i sin hovedform, ligesom taget ikke har fået påsat kviste. Den nedlagte Snesere Station er også velbevaret. Den er tegnet af Heinrich Wenck og opført i år 1900 i nationalromantisk stil med mure i en kombination af blankmur og pudsede facader samt saddeltag med dybe udhæng, tækket med skifer.

Et husmandssted, Hammershus mellem Sandved og Tornemark, fra ca. 1813 er også fredet. Møllevænge Huse ved Saltø Skov er en hel samling husmandssteder fra det tidlige 1800-tal. Her ligger også en velbevaret skovridergård fra 1850. Jernbanevej 2 i Sandved er en karakteristisk stor købmandsgård fra ca. 1890.

Kvislemark Forsamlingshus fra 1891, Kvislemarkvej 17, er enestående ved at være opført i bindingsværk. Everdrup har et anseeligt forsamlingshus i form af en vinkelbygning delvis i to plan fra 1893. I Sandby ligger et forsamlingshus fra 1899, nu Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Næstved Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik