Mellem herregårdene Holsteinborg og Snedinge ligger Rützows Hus fra ca. år 1800. Huset er et såkaldt pisehus, dvs. at konstruktionen er gjort af lerstampede sten, og et eksempel på 1700- og 1800-tallets billige boligbyggeri på landet. Der findes kun få af disse huse tilbage i Danmark. Bygningen er fredet og har navn efter en tidligere beboer, som var godsforvalter.
.

På Vestsjælland dominerer den firlængede gård, og bindingsværksgårdens facader har traditionelt været spartanske, nemlig kalket hvide på både tømmer og tavl. Ågård, Næsbyvej 24 ved Næsby, ikke langt fra Trelleborg, er et typisk eksempel, som er fredet. Stuehuset, der ligger mod nord, er fra 1856, mens staldlængerne stammer fra anden halvdel af 1700-tallet. Gårdens bindingsværk er kalket hvidt over stok og sten, og alle længer er forsynet med stråtækte tage afsluttet med halmmønning og kragetræer. Gårdrummet er pikstensbelagt.

Tidligere havde alle kirker en tiendelade, men kun få er bevaret. Ved Kirkerup Kirke er bevaret den fredede kirkelade, Esholtevej 2A, fra anden halvdel af 1400-tallet. Den er opført af munkesten over et kampestensfundament, er hvidkalket og afsluttes af en simpel muret gesims og et helvalmet rødt tegltag. Indgangsportalen mod syd kulminerer i en fladbue.

I Vedbysønder findes en velbevaret og fredet rytterskole fra 1726, der fremstår som en enetages, hvidkalket længe kronet af et helvalmet stråtag med halmmønning og kragetræer. Den originale sandstensplade med inskription er bevaret.

I kommunen findes et antal bevarede hollandske vindmøller. Skovsgaard Mølle, Fladholtevej 6, fra 1817 er fredet og havde helt op i 1900-tallet et tilhørende bageri. Den hørte til den tidligere herregård Skovsgård og ligger på et voldsted. Angivelig er den opført af sten fra Antvorskov Klosterruin. En anden bevaret mølle, Kanehøj Mølle fra 1881, hørte til herregården Gerdrup. Endelig findes der Agersø Mølle fra 1892 på øen af samme navn ud for Stigsnæs.

Man kan finde spor af den industrielle revolution inden for landbruget og af andelsbevægelsen. Sørbymagle Andelsmejeri, Sørby Hovedgade 24, blev anlagt i 1930 efter tegninger af David Thomsen og er stilistisk et godt eksempel på udbredelsen af Bedre Byggeskik. Den 12 fag lange mejeribygning er i røde, håndstrøgne sten, med valmtag og med en fremskudt midtrisalit med trekantsgavl. Den vidner om de principper om overholdelse af symmetriprincippet og anvendelse af solidt håndværk, som Landsforeningen Bedre Byggeskik udbredte. Anlægget, som også rummer en tidligere mejeristbolig i en separat længe, er fredet.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Slagelse Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik