På Midtsjælland dominerer den firlængede gård, og bindingsværksgårdens facader har traditionelt været kalket hvide på både tømmer og tavl. Det kan konstateres i den gamle stråtækte Alsted Præstegård. Landsbyen Borød har to velbevarede fir- og flerlængede bindingsværksgårde.

Ved midten af 1800-tallet afløste grundmur bindingsværk. Efter tysk mønster blev tagpaptækkede konstruktioner med trempel populære og ses bl.a. på en gård i landsbyen Sobjerg, Kragerupvej 6, fra 1903. I anden halvdel af 1800-tallet dukkede der også missionshuse op i mange landsbyer, og et typisk, men i de senere år kraftigt ombygget eksempel fra 1883 kan ses i missionshuset Siloam i Niløse, Kongstedvej 10. Bygningen stod oprindelig i gul blankmur i maskinsten, med friser i formsten og med skifertag. Missionshuset Bethesda fra 1903 i røde mursten på Stokholtsvej 50 i Stokholtshuse er lidt bedre bevaret, men tag og vinduer er ændret. Alsted Forsamlingshus, Hejreskovvej 2, er fra 1888 og nogenlunde velbevaret.

Langs Rolighedsvej i stationsbyen Nyrup findes en række tidstypiske villaer i schweizerstil og nationalromantik. I byen ligger en stor baptistkirke fra 1909, Kirkestræde 4, med romanske træk og et særpræget spir. Stationen fra 1901 er tegnet af Heinrich Wenck.

Herregården Niløsegård fra 1915 og Niløse Præstegård fra 1928 er begge gode eksempler på Bedre Byggeskiktidens harmoniske bygningskroppe, her i hvidpudset form og med røde halvvalmede tage. Omkring den nedlagte herregård Bjernedegård kan desuden ses en række husmandssteder i Bedre Byggeskik-stilen, og i Gulager findes 17 huse, der udgjorde en statshusmandskoloni.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Sorø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik