De traditionelle bygninger på egnen er generelt udført som længebygninger med halvvalm og stråtag og med en lille kvist eller trekantfronton over hoveddøren. Man begyndte relativt tidligt at bygge i grundmur, hovedsagelig med hvidkalkede facader. Der er kun bevaret få bindingsværksbygninger.

De større gårde er typisk udført med stuehuset fritliggende og en række variationer over placering af udlængerne. Enkelte ejendomme har haft stuehuset sammenbygget med udlængerne. Et godt eksempel på dette er Ollingvej 1 i Sønder Hygum fra 1874. De små ejendomme kunne være enlængede med stalden i vestenden, men var oftest vinkelbyggede med stuehuset sammenbygget med en lille mellembygning.

Nord for Kongeå har bygmester Peder Holden Hansen i perioden 1835‑74 sat sit tydelige aftryk på bygningsarven med sin velproportionerede nyklassicisme. Blandt hans bygningsværker kan fremhæves Malt gamle Præstegård og Stenbrogård ved Brørup. I 1912 opmåltes en række af hans bygninger under ledelse af arkitekterne Ivar Bentsen og P.V. Jensen- Klint. Holden Hansens gode sans for proportioner har således præget Bedre Byggeskik-bevægelsen.

Syd for Kongeå vandt tyske stiltræk fodfæste sidst i 1800-tallet. Rummelige udlænger med trempelkonstruktion og lav taghældning, beklædt med paptag eller oftest pandeplader, blev den foretrukne løsning, da de gav en stor volumen. Denne type blev også hurtigt populær nord for Kongeå. Tysk byggestil kom også til udtryk i enkelte karakteristiske brede enlængede mindre gårde udført med beboelse i to etager i den ene ende og stald med høj trempel beklædt med træ eller pandeplader i resten af bygningen.

Fra omkring 1870 og op til ca. 1930 blev der på Røddingegnen i vid udstrækning, særligt ved opførelse af udlænger, anvendt murværk af kløvede kampesten op til vindueshøjde eller op til bjælkelaget, ofte kombineret med murede indfatninger og trempel af teglsten.

Arkitekten L.P. Aakjær, Rødding, var uddannet i Sydslesvig. Hans mange rødstensbygninger er gode eksempler på Vestslesvigsk Hjemstavnsstil, der, med primær inspiration fra egnen mellem Ballum og Møgeltønder, har mange træk til fælles med Bedre Byggeskik. Han tegnede bl.a. en række gårde, hvor Toftegård i Rødding, Mejlbyvej 6 i Lintrup og Langtofte, Ribevej 52 i Foldingbro, er gode eksempler.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Vejen Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik