Landbebyggelsens udtryk i Vordingborg Kommune er præget af de sydsjællandske godsers og herregårdes arkitektur og af deres indflydelse på gårdenes og husmandsstedernes udformning.

En del af kommunens landsbyer er bevarede i en struktur med store gårde i selve landsbyen som fx i Ornebjerg og Udby nord for Vordingborg. Snertinge og Roneklint ved Præstø er eksempler på velbevarede stjerneudskiftede landsbyer, mens landsbyen Nyord på øen Nyord nordvest for Møn er en af de få landsbyer i landet, hvor ingen af gårdene blev udflyttet under udskiftningen. Modsat forholder det sig med fortebyen Mandemarke tæt på Møns Klint, hvor størstedelen af gårdene blev flyttet ud. Også Sømarke og Store Lind på Møn er gode eksempler på fortelandsbyer, hvor gårdene ligger omkring en forte. Tilknytningen til havet og søfarten kan aflæses i en del af kommunens små havnebyer. Især Bogø By fortæller gennem sine kaptajnsvillaer, skipperhuse med skibsnavne på facaderne og ikke mindst Bogø Navigationsskole en stolt søfartshistorie.

Erhvervs- og institutionsbygningerne i kommunens landområder er primært fra omkring år 1900 og præget af den historicistiske stil og Bedre Byggeskik. Det gælder mejerier, forsamlingshuse, brugsforeninger, stationsbygninger og for Sydsjælland og øerne Stege Sukkerfabrik og de fem saftstationer, hvoraf bygningerne i Damme og Mern står tilbage. Landhusene blev opført i bindingsværk indtil 1850’erne, hvorefter grundmurede huse blev mere almindelige, og man begyndte at opføre særlig detaljerede stuehuse.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik