Byggeskikken i kommunen har været karakteriseret af mange bygninger opført i bindingsværk, men da bønderne på Sjælland ikke havde god adgang til egetømmer, dominerede brugen af fyrretræ. Bindingsværket var simpelt med stor stolpeafstand uden dokker eller skråbånd, og i gårde med styrterumskonstruktion ses der gennemstukne bjælkeender, som var traditionen på de jævne sjællandske gårde. Man trak heller ikke bindingsværket op, men kalkede over »stok og sten«, dvs. hen over både træværk og murværk. Hvor konstruktionen af bindingsværket minder om resten af Sjælland, anvendte man i området omkring Faxe den lokalbrudte kalksten i murværket, som siden middelalderen er blevet anvendt som byggemateriale.

Oprindelig havde de fleste gårde stråtækte tage med mønning og kragetræer, men i takt med udviklingen i landbruget er de fleste erstattet med teglhængte tage og i nyere tid moderne materialer, der ikke harmonerer med den oprindelige byggeskik. Et eksempel på en traditionel gård kan ses på Frilandsmuseet i Brede, hvor Pebringegården nær Karise er fra Faxe Herred.

Vibedehus

Landstedet Vibedehus er tegnet af Tyge Hvass og blev bygget i 1930’erne. Til landstedet hører en særlig have, der blev udformet af landskabsarkitekterne J.P. Junggreen Have og C.Th. Sørensen. Haven rummer bl.a. en del taks, som gennem mange års formklipning i dag fremstår som høje, prægtige dyrelignende former, fx kat og fugl.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Faxe Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik