De ældste huse i Rødovre Kommune, ud over kirken og Damhuskroen, er formentlig en række små husmandssteder på bl.a. Vejlbyvej, der repræsenterer en traditionel, lidt ydmyg dansk byggeskik på landet. Husene er i dag stærkt ombyggede, men de blev bygget som små enkle huse i spinkelt bindingsværk med lerklinede vægge og jordstampede gulve. Nogle huse havde kalkede facader og bræddebeklædte gavle afsluttet med kantstillede brædder, der skulle få regnen til at løbe af muren. Tagene var beklædt med strå, men de fleste har siden fået tegltage.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Rødovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik