Rebild Kommune ligger placeret midt i Himmerland. Trods sin geografiske afgrænsning har egnen ikke en særlig byggeskik, og ikke meget er bevaret. De ældre bindingsværksbygninger i området er om regel opført på syldsten med spinkelt, sort, opstolpet bindingsværk, der er væsentlig rigere i herregårdsbyggeriet, hvilket Buderupholm ved Støvring vidner om. Halvvalmede tage har været det mest almindelige og gerne med et eller to små vinduer mellem gavlbjælken og taget, som det ses på herregården Randrup øst for Skibsted. Med teglværkernes udbredelse i midten af 1800-tallet blev bindingsværket langsomt erstattet af grundmurede bygninger. Både på landet og i landsbyerne er de ældre gårde forholdsvis store og ofte firlængede med fritliggende stuehus og U-formede stald- og ladebygninger omkring gårdspladsen.

På egnen findes der mange husmandssteder fra begyndelsen af 1900-tallet, ofte opført efter typetegninger og placeret med regelmæssig afstand langs vejene. På Boldrup Museum ved Nørager, hvor Nordjyllands Historiske Museum har en afdeling, kan man opleve livet i og omkring et husmandssted omkring 1900-50.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik