Jollmands Gaard ligger i landsbyen Holm på Als og er landsbyens ældste gård. Gården er en såkaldt kroggård, da gårdens form minder om en fiskekrog. Dens specielle form og det tre tavl høje bindingsværk er en særlig alsisk byggeskik. Gården er ejet af en fond, der driver et mindre landbrugsmuseum.
.

Als var tidligere præget af den slesvigske gård med en hovedlænge med stald og stuehus, ofte udbygget med lader til en kroggård, og i ca. 1750 blev gårdtypen endda rendyrket med meget lange hovedlænger. Den eneste større udflytning af gårde skete i 1794 i Ulkebøl, hvor de første firlængede gårde på Als blev bygget. De øvrige gårde blev liggende på deres plads i landsbyen og bygget videre i den gamle form. Omkring 1850 kom der dog også trefløjede gårde, inspireret fra Angel. Et særtræk var de store aftægtsboliger, som i nogle gårde var en del af hovedlængen, men som regel var et selvstændigt hus på 5‑7 fag. Omkring år 1900 byggedes nogle rene aftægtsslotte.

De gamle gårde havde ikke traditionel gårdsplads, kun små brogårde, og haven var opdelt i prydhave foran stuehuset samt køkken- og frugthave bagved. Havekulturen blev også tidligt præget af træer og buske fra planteskoler: gran, mispel, taks, valnød m.m.

Det alsiske bindingsværk var rødt med hvide tavl, pynteligt med mange skråbånd og i laderne tit tre tavl højt. Eksempler er bl.a. Jollmands Gaard i Holm ved Augustenborg, den fredede tidligere Notmark Kro og Alsingergården i Svenstrup. Efter 1920 opstod der store husmandskolonier på tidligere domæner (Rønhave) og hertuggodser (Augustenborg og Gråsten), opført i Bedre Byggeskik efter tegning af eller godkendt af Jep Fink.

Sundeveds oprindelige gårde var brede og enlængede, men er stort set forsvundet. Til gengæld har udflytning og bedre plads skabt basis for en række fine, ofte trefløjede, gårdanlæg. Efter 1840 blev mange gårde og huse fornyet i gule flensborgsten, bl.a. på Dybbølegnen efter 1864. Fra ca. 1880 blev byggeskikken præget af nordtysk historicisme med bl.a. høje overetager, kaldet trempler, i både stuehuse og lader.

Særlige for Als-Sundeved var de såkaldte hjelme: lader af stolper beklædt med lodrette planker, hvoraf den sidste bevarede findes ved Asserballe Præstegård. Als rummer også en række prægtige præstegårde med stuehuse i bindingsværk (Notmark, Svenstrup og Hørup) og grundmur (Guderup, Lysabild og Asserballe) samt store »holstenske« lader.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Sønderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik