De ældre bindingsværksgårde i kommunen er ligesom i det resterende Østjylland præget af den relativt gode adgang til egetømmer, hvilket ses på tykkelsen og antallet af stolper, løsholter og understøttende dokker. Der har været tradition for at fremhæve rigdommen af dyrt egetræ i bygningerne med kontrastfarver. Især sorttjæret tømmer og hvide, gule eller røde tavl ses i de få bevarede bindingsværkshuse i kommunens landsbyer.

Fritliggende stuehus har været karakteristisk for byggeskikken i hele Østjylland. De større gårde i området har som regel været firlængede med fritliggende stuehus og sammenbyggede udlænger. Husmandsbrug og mindre landbrug har ofte været trelængede med stuehuset fritliggende, mens stald- og ladebygninger var sammenbyggede i vinkelform. Bevaret er også en del landbygninger fra slutningen af 1800-tallet, som er opført helt eller delvis af kløvede kampesten.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik