Den lokale byggeskik var tidligere kendetegnet ved parallelgårde i bindingsværk. I dag dominerer det firlængede gårdanlæg med øst-vestvendte stuehuse og tre sammenbyggede længer omkring en gårdsplads placeret nord eller syd for stuehuset. Alle længer er på traditionel vis blevet opført i røde mursten på syldsten, som i 1900-tallet blev afløst af en støbt sokkel. Dekorative elementer i form af hvidkalkede frontispicer, gesimser, pilastre og murstik præger stuehuset. På enkelte ældre gårde er bevaret agerumslader med en højremskonstruktion opført efter ældre nordvestjysk byggeskik, som her er karakteriseret ved lav facadehøjde og store valmede tagflader.

Langs enkelte kyststrækninger ligger små enkle træhuse som perler på en snor. Husene er rødmalede og har en udvendig, muret skorsten, der står på jorden ved siden af huset.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Struer Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik