Kælderen set fra syd
.
Kælderen set fra nord
.
Kælderens vestmur set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
310925
Sted- og lokalitetsnummer
170904-145
Anlæg
Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ruin af middelalderligt stenhus Ruinen er 6 m bred og ca. 16 m lang, orienteret nord til syd. Kældervæggene, der består af store kampesten med enkelte mun- kesten samt dele af et munkestensgulv, ca. 1,5 m under det nuværende terræn er bevaret. Med undtagelse af den sydøstlige del er kælderen tømt for jord. I øst, nord og vest er mur- tykkelsen ca. 1 m. Den søndre mur er ikke fremdraget. Ruinen, der er Faarupgårds have sydvest for den nuværende hovedbyg- ning, ligger vestligt på et næs, kaldet Slotsbanken. Fredningen omfatter ruinen samt et areal 2 m udenom denne på alle sider. Disse ruiner må ikke fjernes eller på nogen måde beskadiges. Bebyggelse, beplantning, gravning eller henkastning af jord, sten og affald på ruinområdet må ikke finde sted. Restaurering og opmuring må kun ske med Nationalmuseets samtykke.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterKælderanlæg.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links