Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
041411
Sted- og lokalitetsnummer
100608-71
Anlæg
Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Odden hovedgård Odden voldsted Voldstedet består af en nærmest rektangulær banke, oriente- ret nordvest-sydøst. Den måler ca. 70 x 35 m, og den hæver sig med stejle skråninger ca. 5 m over engdraget, der omgi- ver voldstedet i vest, nord og øst. I syd er en ca. 15 m bred og indtil 4 m dyb tør halsgrav, hvorover der i nyere tid er anlagt en ca. 10 m bred dæmning, med indkørselsvej til de i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedbygninger, der ligger på banken. Voldgrav og skråninger er græsklædte. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte koteopmåling, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Denne føl- ger i vest, nord og øst bankens fod, i syd halsgravens yder- skrænts overside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig have- drift er dog tilladt i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2014
Planlagt rør-
1986
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1986
Museal udgravning - Vendsyssel Historiske Museum
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceVed anlæggelse af kloakledning erkendtes rester af en munkestensmur på kampestensfundament og muligvis rester af et munkestensgulv. Det kan være rester af den oprindelige vestfløj.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumHerregården Odden, voldsted.
2014
Museal besigtigelse - Vendsyssel Historiske MuseumOvervågning af tracégravning forud for anlæggelsen af jordvarme ved Herregården Odden. Grøften blev ført ud ved hovedbygningens sydside og forløbet var en svag bue gennem det fredede voldsted langs sydøstsiden af indkørslen til herregården. Jordvarmeledningerne blev ført ind i hovedbygningen ved kældervinduet, hvor de eksisterende olieledninger er indført. Der blev registreret et gammelt fundament 1,4 -3,3 meter syd for kampestensfundamentet i hovedbygningen. Opfylden i voldgraven var meget homogen og bortset fra tidligere el- og telefonkabler, var tracéet uforstyrret af nedgravninger. Der blev registreret enkelte løsfundne dyreknogler (X1 og X2) i opfylden.
2016
Museal besigtigelse - Vendsyssel Historiske MuseumArkæologisk tilsyn i forbindelse med en begrænset afgravning af kældergulvet i herregårdens sydfløj. Ved afgravningen blev bygningens fundamentssten og ældste gulvlag (en pikstensbrolægning) iagttaget - dateret til årene omkring 1500 - samt en del opfyldningslag fra efterreformatorisk tid. Det kunne i undersøgelsen konstateres, at kældergulvet i bygningen var blevet hævet omtrent 70 cm siden opførelsen i begyndelsen af 1500-årene.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links