Det centrale Byrum, 2016. Læsøs største by og administrative centrum med handels- og servicevirksomheder koncentreret omkring Byrum Hovedgade, hvor også øens eneste skole og bibliotek har adresse.

.
Læsø Tårnet ligger i udkanten af Byrum på en lille bakke og byder på udsigt til Rønnerne og over Byrums brogede arkitektur.
.

Byrum med 440 indbyggere er Læsø Kommunes hovedby med et areal på 90 ha. I modsætning til øens to andre større byer ligger den ikke ved kysten. Bykirken fra middelalderen lå dengang ganske tæt på sydkysten, men siden har landhævningen trukket kystlinjen mere end 3 km sydpå og placeret Byrum centralt. Byen var tidligere tæt på både saltsydningsområdet på sydøen, den skudehandel, der foregik ved Als Dyb og Bovet Bugt, og øens landbrugsareal.

Bebyggelsen følger landevejens sving; her ligger dagligvarehandel og anden privat og offentlig service, bl.a. øens skole. Boligmassen har et tilfældigt præg og består mest af lave småhuse, der mod vest, syd og øst gradvis overgår til landbrugsbebyggelse. Mod nord findes et nyere parcelhuskvarter, og herfra strækker byen et par lange fingre ind i klitplantagen. Læsø Flyveplads ligger 3 km nord for byen.

To tårne tegner byens profil: kirken og Læsø Tårnet, et 17 m højt udsigtstårn, der blev opført i 1927 af træskomager Thorvald Hansen af håndstrøgne mursten. Fra toppen er der en fin udsigt over Rønnerne.

Betydning af bynavnet Byrum

Navnet Byrum kendes fra 1219, hvor formen Burum optræder. I senere kilder findes former som Bivrum (1221), Birum (1221) og Byrom (1457). Navnet er sammensat af substantivet by i betydningen »gård«’ og substantivet rum i betydningen »(ryddet) plads (for bebyggelse)« og sigter således til den plads, der blev ryddet for at bygge en gård. Endelsen rum findes i en række navne på Læsø, fx Brarum og Irum.

En ældre tolkning af Byrum med endelsen hēm er mindre sandsynlig, da navnene på Læsø er yngre end dateringen af hēm-navne, der hører til i tidsrummet 350-700.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Læsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links