Center for Sundhedsfremme blev oprettet efter sammenlægningen af Varde, Ølgod, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle Kommuner i forbindelse med Strukturreformen i 2007. Det tidligere Varde Sygehus lukkede i 2004, og i sygehusets bygninger på Ringkøbingvej i Varde blev der efterfølgende indrettet en række kommunale og regionale funktioner. Kommunens Center for Sundhedsfremme ligger således i samme bygningskompleks som Jobcenter Varde, Borgercenter Varde og regionens Sundhedscenter Varde.

Tilbuddet om hjælp til sundhedsfremme handler især om livsstilsændringer, rygestop og om at håndtere sygdomme som bl.a. demens, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kræft, hjertesygdomme og diabetes 2. Det er udbredte sygdomme, hvor patienterne har gavn af livsstilsændringer og fysisk træning.

Center for Sundhedsfremme har en lang række kursusforløb til forskellige grupper af borgere, fx er mental sundhed et satsningsområde, hvor borgerne kan få hjælp til at få en bedre dagligdag ved at håndtere stress og angst. Der er tilbud om hjælp med kurser i rygestop. Også spiritus- eller narkotikamisbrug kan man få rådgivning om. Centeret har ca. 30 ansatte og omfatter bl.a. psykolog, sygeplejersker, diætister og fysioterapeuter. Den brede sammensætning af personalet harmonerer med den brede vifte af udfordringer og sygdomme, som centeret tilbyder behandling af. Centeret har også introduceret webbaserede foredrag, så borgerne kan få oplysninger hjemme over internettet.

Center for Sundhedsfremme driver samtidig Medborgerhuset i Varde, et aktivitetscenter, der henvender sig til både folke- og førtidspensionister samt efterlønsmodtagere. Medborgerhuset danner ramme for socialt samvær og for frivillige organisationer.

I et samarbejde med Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er det muligt at få foretaget blodprøver og EKG. Det foregår i den del af bygningskomplekset, der rummer Sundhedscenter Varde, som drives af regionen. Her ligger også en afdeling af Psykiatrien i Region Syddanmark med ca. 20 ansatte (2019).

Videre læsning

Læs mere om uddannelse, sundhed og omsorg i Varde Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg