Faktaboks

Chr. V. Nielsen
Født
26. august 1833, København
Død
26. april 1910, København
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Chr. V. Nielsen fik sin første oplæring hos faderen, hvor han udførte dekorationstegninger som forlæg for håndværkere. Han kom derfor tidligt på Akademiet og blev desuden elev hos G.F. Hetsch, der også kunne bruge ham som assistent. N. blev arkitekt med speciale i dekoration, foruden i prospektmaleri og perspektivkonstruktion, et felt hvor han havde særlige talenter. N. var blandt de unge i 1850erne, som gerne ville arbejde i andre stilarter end klassicismen. Hans første arbejder er begge gotiske, enkedronning Caroline Amalies bibliotek og et bogskab, der blev præmieret på verdensudstillingen.

Hos Meldahl tegnede N. renæssance i forarbejderne til Frijsenborg, og han byggede senere oftest i denne stilart, som det ses på Kokkedal og Lille Rosenborg. N. malede og udstillede livet igennem prospektmaleri, fortrinsvis i akvarel. Motiverne, der så at sige altid er arkitektoniske, er gengivet virkelighedstro og perspektivisk korrekt, men uden større charme. Perspektivet beherskede N. i sjælden grad, og han påtog sig gerne at levere konstruktionstegninger til andre kunstnere. Således til Vilh. Marstrands Den store nadver, 1869, og Christian IVs dom i Roskilde Domkirke. N.s største indsats ligger på det pædagogiske område. Han videreførte og udviklede den basale undervisning, som Hetsch havde sat i system. Han var efter eget udsagn den første, der byggede arkitekturmodeller i karton, og han udforskede ivrigt billeddannelsen og perspektivets metoder. En årrække drev N. en meget besøgt tegneskole inden lærergerningen på Akademiet, hvor han lagde sine bedste kræfter.

Genealogi

Nielsen, Christian Vilhelm, 1833-1910, arkitekt. *26.8.1833 i Kbh., ?26.4.1910 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Snedkerm., billedskærer Peter Christian N. og Ane Kirstine Sørensen. ~14.12 1861 i Kbh. med Caroline Jacobine Sørensen, *17.6.1836 smst., ?22.11.1878 smst., datter af drejerm. Jens Christian S. og Jakobine Eleonora Norberg.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh. 1844, dekorationssk., lille sølvmed. 1851, ark.sk. 1853, st. sølvmed. 1855; elev på G.F. Hetsch' private tegnesk. fra o. 1845.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links