Faktaboks

Christian L. Thuren
Født
21. april 1846, København
Død
30. november 1926, Frederiksberg
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Christian L. Thuren er repræsentant for historicismen omkring århundredskiftet og præget af Vilh. Dahlerup. Renæssancemotiver er typisk for ejendomme på Vesterbro og Musikkonservatoriet på H.C. Andersens Boulevard, hvis 2-delte pilasterfacade med guirlandefrise er i italiensk stil ligesom vestibulens marmortrappe, sandstenssøjler og festsalens malede kassetteloft. T. tegnede og indrettede flere apoteker med gedigent butiksinventar i maghogni, hvor Sorte Hest fik loftsdekoration af C.F. Aagaard. Ved Carlsberg opførtes 2- etagers arbejderboliger i fransk herregårdsstil med forhøjet midtparti og runde hjørnetårne med keglespir, mens T.s gymnastikhus til Niels Ebbesensvejens Skole i røde sten med symmetriske trappetårne er nationalromantik.

T.s forkærlighed for røde mursten og romansk stil ses i plejehjemmet Vestervang, en lang 2-etages bygning med sidefløje i herregårdsstil. I 1900 tegnede T. skoletyper til cirkulæret, der anbefalede ikke mere end 37 børn i hver klasse, med forstuer og lyse rum med store vinduer til at åbne. T.s frederiksbergske skoler er solide rødstensbyggerier i rundbuestil, ligesom det ældre Musikkonservatorium med kvaderfugning nederst og på den brede tagkvist. T.s 2-etagers Spedalskhedshospital er enkel nordisk træarkitektur, indviet i 1897 til 60 patienter, mens Islands bank i en etage med søjlefronton, valmtag og buede vinduer, opførtes af lokale basaltkvadre, inspireret af F. Meldahls florentinske Altingshus fra 1881.

Genealogi

Thuren, Christian Lauritz, 1846-1926, arkitekt. *21.4.1846 i Kbh., ?30.11.1926 på Fr.berg, begr. smst. Forældre: Snedkerm. Lauritz T. og Susanne Marie Schrøder. ~9.8.1872 i Helsingør med Emma Marie Magdalene Madsen, *22.7.1847 smst., ?9.2.1896 på Fr.berg, datter af kælderkarl, senere restauratør Frands M. og Sophie Marie Lindahl.

Uddannelse

Murerlære; Tekn. Inst., afg. 1861; Kunstakad. Kbh. (J.H. Nebelong) 1861-75, lille guldmed. 1874. Ansættelser: Hos J.H. Nebelong; Vilh. Dahlerup og Ove Petersen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links