Ca. 2 km sydvest for Christiansfeld ligger haveanlægget Christiansro. Anlægget er opkaldt efter kammerherreinde Christina Fredericia von Holstein, som voksede op på Tønder Slot. Hun var inspireret og følte sig draget af Brødremenighedens livsanskuelse. På billedet ses hendes gravmæle med kapellet i baggrunden.
.

Det ca. 2,4 ha store, romantiske haveanlæg Christinero hed oprindelig »Mine tanker«. Haven med de eksotiske træplantninger, damme, kilder og tre bevarede bygninger, Kogehuset, Pavillonen og Kapellet, blev skabt i slutningen af 1700-tallet af kammerherreinde Christina Friederica von Holstein og fredet i 1981. Hendes gravsted med gitter og mindesøjle ligger ved det lille kapel, og anlægget testamenteredes til Brødremenigheden i Christiansfeld, som stadig ejer stedet.

Efter decemberorkanen i 1999, hvor over 80 % af de gamle træer væltede, genplantes og restaureres haven nu efter en plan af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted. Fra Christinero går en sti gennem Smedeholmskov til Tyrstrup Gamle Præstegård.

Videre læsning

Læs mere om Koldings arkitektur

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur