Da København var europæisk kulturby i 1996, blev Cisternerne åbnet som underjordisk udstillingssted for samtidskunst.
.

Cisternerne i Søndermarken var oprindelig et vandreservoir, der fra 1859 til 1933 forsynede København med rent drikkevand. Da København i 1996 var europæisk kulturby blev en del af Cisternernes 4.320 underjordiske kvadratmeter taget i anvendelse til udstillinger. Fra 2001 og 12 år frem fungerede Cisternerne som Museum for Moderne Glaskunst. I forbindelse med museumsfusionen i 2013 blev Cisternerne udstillingssted for stedsspecifik installationskunst, der spiller op mod stedets særegne klima og arkitektur præget af vildtvoksende drypsten og en luftfugtighed tæt på 100 %.

Siden 2013 indgår museet i Frederiksbergmuseerne sammen med Alhambra – Museet for Humor og Satire, Storm P. Museet, Bakkehusmuseet og Møstings Hus.

Historie

I Søndermarken udgravede Københavns Vandforsyning 1856‑59 et åbent vandreservoir, der skulle forsyne Københavns voksende befolkning med rent drikkevand. København havde i 1853 været ramt af en koleraepidemi, der især spredtes gennem forurenede brønde. I det nye vandsystem blev vand fra bl.a. Damhussøen samlet i Sankt Jørgens Sø, hvorfra det blev filtreret. Herfra blev vandet ledt til pumpehuset (indviet 1859) i Studiestræde, der med dampkraft sørgede for et højt nok tryk, til at vandet kunne pumpes op i de høje byhuse. Overskydende vand blev pumpet til Cisternerne, der lå foran Frederiksberg Slot på Københavns højeste punkt og kunne fungere som vandtårn, når pumperne var slukket. I 1891 blev reservoiret dækket af pga. risikoen for forurening, og på pladsen blev anlagt græsplæne og springvand. Cisternerne fungerede som drikkevandsreservoir frem til 1933 og blev endeligt tømt for vand i 1981.

Videre læsning

Læs mere om kunstinstitutioner i Frederiksberg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Billedkunst