Codanhus ved Sankt Jørgens Sø ligger på Gammel Kongevej. Set fra Københavns Centrum markerer højhuset, hvor Frederiksberg begynder. Bygningen med kontorer op til 18. etage er tegnet af Ole Hagen med Codan Forsikring A/S som bygherre. Huset stod færdigt i 1961 og gennemgik i 1994 en stor facaderenovering.
.

Med omkring 1.000 ansatte er Codan Forsikring Frederiksberg Kommunes største private arbejdsplads. Alene på grund af sin beliggenhed i det markante højhus Codanhus på kommunegrænsen til København er virksomheden kendt af de fleste Frederiksbergborgere og københavnere. Det er et af Danmarks største forsikringsselskaber med 255.000 privatkunder og 50.000 virksomhedskunder.

Codan Forsikring indgår i et af verdens største forsikringsselskaber, RSA Group, der er børsnoteret på London Stock Exchange og beskæftiger ca. 13.500 medarbejdere i mere end 100 lande, heraf ca. 2.700 i Skandinavien. Virksomheden har rødder tilbage til 1782, da Phoenix Assurance Company blev stiftet i London; i 1805 blev den repræsenteret i Danmark.

Codan har gennem årene været stærkt forbundet med familien Zobel, som har ledet virksomheden fra 1913 til 1999. Først af Hermann Zobel, der i 1948 overdrog ledelsen til sin søn, Hermann Zobel junior, der blev afløst af sin søn, Peter Zobel, i 1979. I Zobel-perioden ekspanderede virksomheden kraftigt, blandt andet gennem opkøb af og fusion med andre forsikringsselskaber. RSA-koncernen overtog ejerskabet i 2008.

Fra toppen af Codanhus har man udsigt til hele Frederiksberg.

.

Videre læsning

Læs mere om forsikring, rådgivning og forretningsservice i Frederiksberg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked