I træernes skygge langs Collins Allé i den ældste del af Kongelunden rejser en 2 m høj sten sig op fra skovbunden. Stenen er rejst i 1899 af Christian 9. til minde om gehejmeråd og forhenværende præsident for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Jonas Collin, hvis navn træder tydeligt frem i guld i den lange inskription. I 1818 overtalte Jonas Collin bønderne i Store Magleby til, at der skulle plantes skov på deres fælles strandengsarealer på Amagers sydspids. Derved blev han katalysator for etableringen af den store statsskov Kongelunden.

Videre læsning

Læs mere om kunst i det offentlige rum i Dragør Kommune

Læs også om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker