Constantinsborg tegnet af Ferdinand Richardt og udgivet som litografi i værket Prospekter af Danske Herregaarde I-XX af Tyge Becker og C.E. Secher, 1844‑68. Den omhyggeligt detaljerede tegning i en nøgtern stil viser herregården og dens beboere fra havesiden med den elegante friløbstrappe op til den nyklassicistiske bygning.

.

Herregården Constantinsborg ligger ved Årslev Engsø sydvest for Aarhus i et skovrigt landskab. Den terrasserede barokhave ned mod Årslev Engsø blev restaureret i 2004 med lindealléer og frugtgård mod vest. Ved søbredden opførtes et toetagers lysthus. Landevejen syd for herregården blev i 2017 på ejerens initiativ rykket længere væk fra herregårdens bygninger.

Gården er kendt siden 1200-tallet, fra 1300-tallet under navnet Stadsgård, ejet af adelsslægten Lykke. I 1583 overtog kronen Stadsgård, idet kongen ville benytte stedet til jagt og derfor også opførte en jagthytte her. I 1661 blev Stadsgård en del af kongens betaling til den hollandske storkøbmand Gabriel Marselis for bl.a. våben, der var købt under svenskekrigene.

Efter Gabriel Marselis’ død arvede hans yngste søn, Constantin Marselis, Stadsgård, som få år senere fik navnet Constantinsborg efter sin nye ejer. Constantin Marselis tog bolig på stedet, og hans enke, Sophie Elisabeth Charisius, ophøjede i 1703 herregården til stamhus, hvilket betød, at besiddelsen skulle gå udelelig videre i arv. Stamhuset blev dog ophævet i 1796 af hendes arving i fjerde generation, Hans Frederik de Fædder-Charisius, som nu kunne sælge en stor del af jorden fra. Til gengæld erstattede han i 1801 den ældre trefløjede bindingsværksbygning med en ny 15 fag lang klassicistisk hovedbygning i én etage over en høj kælder. Bygningen krones af en noget gammeldags mansard. De midterste tre fag er trukket frem som en risalit med et smukt pyramidetag. Den stilistisk sammensatte bygning skyldes den tyske murermester Johan Friederich Colwitz.

I 1867 blev Constantinsborg opkøbt af en forretningsmand fra Hamburg, Hendrik Pontoppidan. Den nye ejer omformede midtrisalitten i en kontinental stil som et kraftigt tårn med flad, fransk kuppel. Pontoppidan var en af sin tids engagerede landbrugsudviklere inden for godsejerstanden, og i 1870’erne opførte han de store moderne stalde og avlsbygninger i kampesten. Disse blev i 2018 revet ned og genopført med et nyt indre, tilpasset nutidens landbrug, ligesom hovedbygningen i 2004 ved restaureringsarkitekten Bue Beck blev ført tilbage til sit udseende fra 1801‑02. Constantinsborg har siden 1999 været ejet af familien Holch Povlsen. Gården drives som landbrug og indgår i koncept- og produktionssamarbejdet De 5 Gaarde.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Aarhus kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder